Fasig-Tipton Photos | 2011 Fasig-Tipton November Sale

2011 Fasig-Tipton November Sale Horses

2011 Fasig-Tipton November Sale Horses

2011 Fasig-Tipton November Sale People & Scenics

2011 Fasig-Tipton November Sale People & Scenics