Fasig-Tipton Photos | 2012 Fasig-Tipton Florida Sale

2012 March Fasig-Tipton Sale at Palm Meadows

2012 March Fasig-Tipton Sale at Palm Meadows

2012 Fasig-Tipton 2 Year Old Works

2012 Fasig-Tipton 2 Year Old Works