Fasig-Tipton Photos | 2013 Fasig-Tipton November Sale Horses

Hip13FTK11-13FTK27Hip13FTK11-13FTK36Hip15FTK11-13FTK84Hip13FTK11-13FTK40Hip17FTK11-13FTK01Hip17FTK11-13FTK93Hip21FTK11-13FTK63Hip23FTK11-13FTK19Hip23FTK11-13FTK28Hip23FTK11-13FTK41Hip23FTK11-13FTK64Hip23FTK11-13FTK60Hip23FTK11-13FTK67Hip23FTK11-13FTK85Hip26FTK11-13FTK68Hip26FTK11-13FTK72Hip30FTK11-13FTK02Hip30FTK11-13FTK33Hip30FTK11-13FTK89Hip30FTK11-13FTK91