Fasig-Tipton Photos | 2013 Fasig-Tipton November Sale Scenics-Ring

FTKscenics11-13FTK99FTKscenics11-13FTK45FTKscenics11-13FTK131FTKscenics11-13FTK13FTKscenics11-13FTK112FTKscenics11-13FTK12FTKscenics11-13FTK106FTKscenics11-13FTK103FTKscenics11-13FTK102FTKscenics11-13FTK101FTKscenics11-13FTK100FTKscenics11-13FTK09FTKscenics11-13FTK023FTKscenics11-13FTK-9965FTKscenics11-13FTK-9947FTKscenics11-13FTK-99411FTKscenics11-13FTK-9940FTKscenics11-13FTK-9867FTKscenics11-13FTK-9865FTKscenics11-13FTK-9860