Fasig-Tipton Photos | 2016 Fasig-Tipton Florida Sale | Baffert,BobFTK39


Baffert,BobFTK39

Bob Baffert, Scenics, 2016 Fasig-Tipton Florida Sale
Baffert,BobFTK39