Fasig-Tipton Photos | 2014 Fasig-Tipton Saratoga Sale Scenics & People

FTScenics8-14FTS162FTScenics8-14FTS80FTScenics8-14FTS75FTScenics8-14FTS90FTScenics8-14FTS98FTScenics8-14FTS26FTScenics8-14FTS33FTScenics8-14FTS41FTScenics8-14FTS55FTScenics8-14FTS362FTScenics8-14FTS07FTScenics8-14FTS12FTScenics8-14FTS62FTScenics8-14FTS46FTScenics8-14FTS190FTScenics8-14FTS262FTScenics8-14FTS05Hernandez,ManuelFTS71FTScenics8-14FTS180FTScenics8-14FTS82