Fasig-Tipton Photos | 2010 Fasig-Tipton Winter Mixed Sale

Courtelis,Kiki,LouiseFT34Courtelis,LouiseKikiZ29FTKscenics2-10FT716FTKscenics2-10FT715FTKscenics2-10FT717FTKscenics2-10Z47FTKscenics2-10Z58FTKscenics2-10Z59FTKscenics2-10Z54FTKscenics2-10Z63Galvin,FergusZ67Hip93FTK2-10Z68Hip93FTK2-10Z82Hip93FTK2-10Z84Hip94FTK2-10FT13Hip94FTK2-10FT25Hip94FTK2-10FT34Hip94FTK2-10FT42Hip94FTK2-10FT70Hip94FTK2-10Z01