Fasig-Tipton Photos | 2010 Fasig-Tipton Saratoga Sale Horses & People

Hip4FTS8-10ZFT27Hip21FTS8-10Z67Hip21FTS8-10Z72Hip41FTS8-10Z71Hip41FTS8-10Z90Hip43FTS8-10Z02Hip47FTS8-10Z27Hip47FTS8-10Z36Hip47FTS8-10ZFT18Hip50FTS8-10Z88Hip50FTS8-10Z98Hip82FTS8-10Z66Hip92FTS8-10Z70Hip92FTS8-10Z84Hip93FTS8-10Z82Hip101FTS8-10FT29Hip101FTS8-10FT153Hip101FTS8-10Z30Hip101FTS8-10Z57Hip101FTS8-10Z71